Strona gwnaO mnieMoja historiaForumKontakt
Oglne pojcie straty
Czy czas leczy rany
Rola aoby
Etapy aloby
Co si dzieje z emocjami po stracie
Jak pomc osobie osieroconej?
Lista ycze osieroconcych rodzicw
Przydatne linki
Wywiad w Radio Hobby 7.02.2010

Wizyty dzisiaj:3
Wizyty oglnie:196941

Nazywam si Dorota Ciesielka.

W lutym 2007 roku straciam ca trjk Rodzestwa i Rodzicw w wypadku. Wraz z nimi utraciam plany, marzenia, nadzieje, wiar, mio ? zatraciam sens ycia. Od tamtego czasu przeszam bardzo trudn i bolesn drog. Nie raz upadaam i mylaam, e ju wicej si nie podnios, e ju duej nie wytrzymam tego blu, tej tsknoty, e ten ?krzy? jest zbyt ciki, jak na moje wte barki.

Jednak dziki wsparciu Przyjaci, pomocy jakiej Siy Wyszej okazao si, e mona przez to przej, e mona sprbowa y mimo wszystko: mimo blu, tsknoty i mioci do Zmarych. Co wicej, zaczam po jakim czasie (dla kadego ten czas jest inny) na nowo odnajdywa nadziej, wiar, odczuwa rado w rnych sytuacjach, mie cele i marzenia, gdzie wczeniej wydawao si to by niemoliwe, nie do osignicia. A jednak!

Poprzez t stron chciaabym podzieli si z Wami swoim dowiadczeniem, si, nadziej oraz wiedz. Mam nadziej, e kady, kto przeywa bl po stracie bliskiej osoby, znajdzie tu co dla siebie.

Ze mierci spotykamy si od pocztkw dziejw ludzkoci. Jednake do dzi , pomoc dla ludzi pogronych w aobie pozostawia wiele do yczenia. Najczciej ludzie po stracie kogo bliskiego pozostawieni s sami sobie.

Instytucje traktuj ludzi jak zwykych petentw, ktrym trzeba pomc w zaatwieniu formalnoci zwizanych z pochwkiem. Niestety czsto pomoc instytucji na tym si koczy.

Znajomi, ssiedzi, ludzie z pracy nie wiedz jak si zachowa w obecnoci osb, ktre straciy kogo bliskiego, nie wiedz, co powiedzie. Wydaje si to by trudna sytuacja nie tylko dla osoby, ktra dopiero, co stracia blisk osob, ale rwnie dla otoczenia.

Do momentu uroczystoci pogrzebowej, ludzie staraj si by blisko oferujc swoj pomoc czy wsparcie, okazuj empati, skadaj wyrazy wspczucia. Jednake po pogrzebie wszyscy wracaj do swojej normalnoci, do swoich rodzin, codziennych obowizkw, zapominajc, e dla osoby w aobie, trudny czas tak naprawd dopiero si zaczyna, ze powoli zacznie wkracza w jej ycie wszechogarniajca pustka.

Kade ycie koczy si kiedy mierci, lecz tak niewielu z nas jest na to przygotowanych. Rzadko zdajemy sobie spraw z tego, e kady, kto jest nam bliski musi w kocu odej. W naszym spoeczestwie mier (strata ) jest wci tematem tabu. Mimo, i mier jest nieodczn czci ycia, wci boimy si konfrontowa z tym tematem, udajemy, e strata kogo bliskiego moe dotkn kadego, ale nie nas. Czsto przechodzimy przez ycie bez gbszych refleksji nad sob, nad sensem naszego istnienia.

W dobie XXI wikszo z nas jest pochonitych zdobywaniem prestiu, pienidzy, dbr materialnych, wypenianiem codziennych obowizkw. Coraz mniej mamy czasu na spotkania z bliskimi, pogbianiu relacji, czy na gbsze rozmowy. Cigle gdzie pdzimy, biegniemy, zdobywamy, rywalizujemy ze sob na rne sposoby, a coraz rzadziej skupiamy si w yciu na tym, co jest istot naszego ycia.

Nie jeden z nas zatrzymuje si dopiero wtedy, gdy traci blisk osob, kiedy zaczyna ogarnia go pustka, ktr nic nie jest w stanie wypeni. Dopiero wtedy zaczyna do nas dochodzi co, co moe przeoczylimy, co zatracilimy w zdobywaniu szarej codziennoci, czy choby zamartwianiu si o lepsze jutro. Dopiero wwczac zaczynamy zdawa sobie spraw, e tak naprawd ycie ma o wiele gbszy wymiar.

Zaczynamy zadawa sobie rnie pytania egzystencjalne. Na pierwszy plan w momencie straty bliskiej osoby pojawia si szok, dezorientacja a przede wszystkim smutek.

Wraz z upywem czasu od mierci kogo bliskiego zaczynaj nas drczy rne wtpliwoci. Nie jestemy pewni, czy to, co si z nami dzieje jest normalne, czy aby przypadkiem nie zaczynamy wariowa. Do gowy przychodz nam rne pytania:

 • Czy kiedy jeszcze bd potrafi normalnie y?
 • Jak dugo bdzie trwa pustka zwizana z utrat bliskiej osoby?
 • Czy bd potrafi si jeszcze cieszy?
 • Czy strata musi tak bole?
 • Dlaczego mier zabraa moje dziecko?
 • Jak dugo bdzie trwa aoba?
 • Dlaczego cigle czuj zmczenie, pomimo i nic szczeglnego dzisiaj nie robiem?
 • Czy to normalne, e spotykajc osob na ulicy przypominajc mi osob zmar zaczynam paka?
 • Dlaczego reaguj zoci czy agresj na innych ludzi?
 • Czy kiedy przestan mie poczucie winy?
 • Kiedy mog powiedzie, e aoba mnie ju nie dotyczy?
 • Czy jeszcze kiedy si zakocham? Przecie mj m/ partner by mioci mojego ycia. Nie mog go zdradzi.
 • Czy to normalne, e za swoj strat obwiniam cay wiat?
 • Czy to normalne, e czuj zo na osob zmar za to, e zostawia mnie tu sam?
 • Czy powinnam udawa przed dziemi, e nic si nie stao?
 • Czy 6-letnie dziecko jest w stanie zrozumie mier swojego taty?
 • Dlaczego nie potrafi si na niczym skoncentrowa, a pami mnie tak czsto zawodzi?
 • Dlaczego tak dugo mam poczucie bycia za szyb?
 • Czy to normalne, e po 3 latach od mierci bliskiej osoby, nadal czuj przemony smutek i chce mi si paka?
 • Czy traktowanie wszelkich rzeczy zwizanych ze zmarym jak np. ubrania, kosmetyki itd. jak relikwiw jest normalne?

Te i inne pytania koacz nam si po gowie, czsto zabierajc sen z powiek. Zamartwiamy si mylc, e dzieje si z nami co niedobrego, daleko wykraczajcego poza przysowiow norm. Boimy si wasnych emocji, zachowa. Czujemy si gorsi, nieprzystosowani do normalnego ycia.

Pragn Was wszystkich uspokoi, e wszystkie emocje, nawet te, ktre wczeniej nam byy obce, dziwne zachowania, czy te szereg pojawiajcych si wtpliwoci s NIEODCZNYM elementem aoby. Wane jest ZROZUMIENIE tego, czego wanie dowiadczamy, co czujemy. Od blu nie da si uciec. Bl ten trzeba PRZEY. Innej, atwiejszej drogi nie ma. NIE WYMAGAJMY OD SIEBIE ZBYT WIELE w tym trudnym dla nas czasie. DAJMY SOBIE PRAWO do bycia sabym, bezradnym. Pozwlmy pyn naszym emocjom, mylom, jakkolwiek by byy one trudne i bolesne. Nie gamy si za uczucia, jakie si w nas pojawiaj, a na ktre nie mamy zgody jak np. zo, zazdro, obojtno. Takimi prawami rzdzi si aoba.

Jeeli chcemy na nowo pokocha ycie niezbdna jest KONFRONTACJA z bolesn rzeczywistoci. Moemy jeszcze nauczy cieszy si z ycia, mimo, i nigdy nie bdzie ju tak jak byo wczeniej, ale jest to MOLIWE.

Chciaabym wierzy, e cz wiedzy i wasnego dowiadczenia tu zawartego, pomoe Wam spojrze na siebie agodniejszym okiem, oraz zobaczy, e mona sobie pomc w zmniejszeniu dodatkowego blu i cierpienia.

Nie tylko my, osoby po stracie zadajemy sobie rne pytania. Rwnie ludzie, ktrzy przebywaj w naszym otoczeniu maj wiele wtpliwoci:

 • Czy porusza temat zmarego?
 • Moe lepiej unika tematu mierci?
 • Czy to normalne, e ona tak duo mwi o swojej stracie?
 • Czy to normalne, e osoba, ktra stracia rodzica w podeszym wieku czuje tak gboki smutek?
 • Czy powinnam stara si przekierowywa jej myli na inne tory i nie dopuszcza do sytuacji mwienia o zmarym?
 • Moe lepiej bdzie, gdy nie bd mwia o swoim dziecku? Przecie ona dopiero, co stracia swoje.
 • Czy powinnam mobilizowa go, do brania si w gar?
 • Jak pomc?

Chcemy pomc, ale nie wiemy jak. Dlatego czasami wolimy unika osb pogronych w aobie, bo tak jest atwiej. Moe nam si zdawa rwnie, e ludzie, ktrzy stracili wan osob w yciu wol by sami, dlatego usprawiedliwiamy si, e chcemy da im czas.

Nie powinnimy mwi ludziom jak maj y, jak powinni si czu. Wane jest, aby nauczy si ich sucha i pomc im w wyraeniu swojego blu.

Chciaabym, aby informacje zawarte na tej stronie pomogy Wam znale odpowiedzi na niektre pytania. Mam nadziej, e znajomo tematu pomoe Wam unikn niestosownych zachowa, udzielania ?zotych? rad, ktrymi tak lubimy obdarza innych, a zamiast tego, wskae drog do empatii i zrozumienia.

 
Kalendarium
Dni skupienia
Wsparcie Po Stracie
Wsplny kcik
Szkolenia
© 2019