Strona gwnaO mnieMoja historiaForumKontakt
Oglne pojcie straty
Czy czas leczy rany
Rola aoby
Etapy aloby
Co si dzieje z emocjami po stracie
Jak pomc osobie osieroconej?
Lista ycze osieroconcych rodzicw
Przydatne linki
Wywiad w Radio Hobby 7.02.2010

Wizyty dzisiaj:3
Wizyty oglnie:196941
O mnie
Mgr Dorota Ciesielka

Z wyksztacenia jestem Psychologiem Klinicznym oraz Pracownikiem Socjalnym.

SPPSS im. Adama Chmielowskiego w Krakowie zakoczyam uzyskaniem dyplomu z tytuem zawodowym Pracownika Socjalnego.

Nastpnie ukoczyam studia na wydziale Spoecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej, o specjalizacjach:

  • Wprowadzenie do psychoterapii
  • Interwencje psychoterapeutyczne w praktyce

Odbyam take wiele fakultetw, midzy innymi:

  • Interwencja wobec osb uzalenionych od alkoholu
  • Alkoholizm - choroba rodziny. Leczenie
  • Psychoterapia uzalenie
  • Dorose Dzieci Alkoholikw ? problematyka i pomoc psychologiczna
  • Jak efektywnie pracowa z grup

Dodatkowo braam udzia w warsztatach tj.:

  • Umiejtnoci kliniczne
  • Zarzdzanie czasem bez stresu
  • Jak efektywnie pracowa z grup

Karier "pomagacza" zaczynaam w Krakowie jako wychowawca na pkolonii dla Dzieci z trudnych rodzin, organizowanej przez SALTROM oraz z ludmi uzalenionymi od narkotykw. Oprcz tego, przez 8 lat towarzyszyam dzieciom z upoledzeniem umysowym m.in. we Wsplnocie "Wiara i wiato".

Odbyam te szereg praktyk poczwszy od Oddziau Dziennego Terapii Uzalenie od alkoholu, przez Orodek Pomocy Spoecznej, Schronisko dla ofiar przemocy, Noclegowni dla mczyzn, Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Zesp Szk Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajciowej, Orodek Adopcyjno-Opiekuczy itd.

Zawsze szczeglnie interesowaa mnie problematyka uzalenie. Temu zagadnieniu te powiciam swoj prac magistersk, a take podporzdkowaam wikszo swoich zaj na uczelni i nie tylko.

Jednak najwaniejszy obszar mojej pracy chciaabym powici osobom, ktre utraciy kogo bliskiego i nie radz sobie ze strat.

Skd wzi si ten obszar mojego zainteresowania? Z prostej przyczyny. Sama dowiadczyam ogromnej straty. W roku 2007 w tragicznym wypadku straciam trjk swego ukochanego rodzestwa i oboje rodzicw. Przez to bolesne dowiadczenie, wrcz wydawaoby si niewyobraalne, musiaam przej praktycznie sama i stawi czoa wszystkim przeciwnociom losu, ale przede wszystkim stawi czoa wasnym mylom i uczuciom. Bya to cika i bolesna droga. Ale udao mi si z niej wyj zwycisko.

Postanowiam wykorzysta swoje wasne dowiadczenie zwizane z aob oraz moje wyksztacenie, by mc pomaga innym w radzeniu sobie z blem po stracie.

 
Kalendarium
Dni skupienia
Wsparcie Po Stracie
Wsplny kcik
Szkolenia
© 2019